Stalowe kontenery na odpady dla różnych gałęzi przemysłu

Usługi branży budowlanej Zakupy

Dalsze informacje o kontenerach na śmieci

Część odpadów nie powinno być wyrzucanych do koszy na surowce zmieszane lub wtórne. Dotyczy to głównie tych, które są generowane podczas wszelkiego typu prac budowlanych i renowacji, jak również odpadów przemysłowych. Należy je odwozić do wyznaczonego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie będą poddane recyklingowi zgodnie z ustawą o odpadach. W wielu wypadkach mogą jednakże wyniknąć problemy związane z składowaniem oraz przewozem odpadów. Aby ich uniknąć, należy wyposażyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Kontenery na śmieci – rodzaje

Najprostsze kontenery otwarte są przystosowane do przechowywania oraz transportu opakowań, starych mebli, gruzu i podobnych odpadów. Dodatkowo dostępne są też kontenery uszczelniane, które świetnie zdają egzamin przy wywozie nieczystości półpłynnych i ciekłych (m.in. tych generowanych w oczyszczalni ścieków). Szczelne spojenia są także wymagane w przypadku kontenerów na śmieci drobne, jak granulaty, trociny bądź wióry metalowe. Ich załadunek usprawnia zamontowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najprostsze w transporcie są rzecz jasna kontenery rolkowe, zaopatrzone w system usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery na śmieci – dla przedsiębiorstw budowlanych i ekip sprzątających

Adresatami oferty producentów kontenerów stalowych są rozmaite podmioty. Pośród nich można wymienić między innymi przedsiębiorstwa budowlane, ekipy sprzątające oraz zajmujące się opróżnianiem strychów i piwnic, a także różnego typu zakłady wytwórcze. Na zakup kontenerów na odpady decydują się podmioty świadczące usługi wywózki gruzu oraz odpadów wielkogabarytowych. Udostępniają je one swoim klientom, a po wypełnieniu przewożą do miejsca legalnego ich magazynowania lub utylizacji.

Nasze dane teleadresowe:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]