Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – w jakich przypadkach może pomóc?

Usługi

Kliknij tu jeśli interesuje Cię tłumacz przysięgły rosyjski Kraków

Ostatnie lata to okres przypływu do Polski pracowników i studentów zza wschodniej granicy. Przeważają między nimi Rosjanie oraz Ukraińcy. To powoduje, że pojawiło się zapotrzebowanie na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – głównie rosyjskiego, którym posługuje się także ogromny odsetek Ukraińców. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, posiadających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te właśnie są konieczne do rozpoczęcia nauki bądź zatrudnienia w naszym kraju.

W jakich sytuacjach konieczne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Tylko tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest kompetentny do tłumaczenia wszelkiego typu oficjalnych dokumentów wydanych przez organy państwowe z Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu bądź Rosji. Należą do nich między innymi świadectwa ukończenia szkół i maturalne, akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich, certyfikaty potwierdzające zdobycie rozmaitych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, a także prawa jazdy oraz dowody osobiste. Poza tym należy mu zlecić tłumaczenia umów cywilno-prawnych i kontraktów, rejestracji pojazdów czy dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – jak nim zostać?

Waga tłumaczonych dokumentów sprawia, iż na tłumaczu przysięgłym spoczywa wielka odpowiedzialność. Tym samym, by wykonywać ten zawód, trzeba zdobyć odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien być absolwentem studiów lingwistycznych, a następnie zaliczyć egzamin państwowy, który potwierdzi jego znajomość języka. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest dodatkowo posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej oraz pełna zdolność prawna.

Nasze dane teleadresowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]