Po co wykonuje się psychologiczne badania operatorów maszyn?

Usługi

Sprawdź, komu zlecić badania operatorów Bielsko Biała. Skieruj się tu.

Badania psychologiczne znacznej części z nas kojarzą się z trwającą bardzo długo i niezwykle dociekliwą rozmową prowadzoną przez lekarza specjalistę, który zamierza poznać nasze relacje z matką. Jak się jednak okazuje badania te znajdują też zastosowanie chociażby w czasie określania zdolności do zatrudnienia osób, które chciałyby wykonywać zawód operatora dźwigu lub innego rodzaju maszyny budowlanej.

Badania operatorów: czego trzeba się spodziewać?

Badania psychologiczne operatorów maszyn budowlanych nie odbiegają bardzo od tych, jakie muszą przejść kierowcy zawodowi. Obejmują więc skrupulatny wywiad, który zbiera psycholog, testy osobowościowe i temperamentalne, testy inteligencji i testy aparaturowe. Z całą pewnością testów nie trzeba się obawiać. Do ich wypełnienia powinno się podejść otwarcie. Liczy się rzetelność oraz szczerość udzielanych odpowiedzi. Natomiast testy aparaturowe zdają się mieć szczególne znaczenie w przypadku osób chcących zostać operatorem maszyn budowlanych. Dzięki nim ocenić można szybkość reakcji zainteresowanego. Określając ją sprawdzamy, czy badana osoba będzie potrafiła w odpowiednio szybki sposób reagować na dynamicznie pojawiające się w pracy sytuacje. Testy te oceniają również zdolność do koncentracji uwagi, widzenia steroskopowego oraz oceny prędkości obiektów pozostających w ruchu. Wszystko to ma w wypadku operatorów obsługujących maszyny budowlane ogromne znaczenie.

Badania operatorów: kto zajmuje się ich wykonywaniem?

Badania psychologiczne operatorów maszyn może wykonać wyłącznie psycholog posiadający uprawnienia psychologa transportu, do czego niezbędne jest ukończenie uzupełniających studiów podyplomowych. Trzeba wiedzieć, że badanie psychotechniczne musi być cyklicznie powtarzane. Należy tego pilnować, inaczej można utracić prawo do obsługi maszyn. Przestrzegający przepisów pracodawca odsunie od pracy osobę, która nie ma aktualnych badań psychotechnicznych.

Nasze dane teleadresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]