Osuszanie fundamentów – budynek po zalaniu można odratować

Usługi Usługi branży budowlanej

Nawet jeśli obiekt budowlany stoi jest na obszarze, gdzie wody gruntowe przebiegają stosunkowo nisko, istnieje niebezpieczeństwo, iż z czasem mury będzie penetrować wilgoć. Może się to wydarzyć również nagle z powodu podtopienia bądź w wyniku zalania przez zniszczoną instalację hydrauliczną, a czasami pojawienie się wilgoci następuje stopniowo w efekcie uszkodzonej lub niepoprawnie wykonanej hydroizolacji murów.

Osuszanie fundamentów – najpierw ustalenie przyczyn

Wilgotne ściany nie świadczą od razu, że dom nie nadaje się do zamieszkania. W pierwszej kolejności należy zacząć od znalezienia przyczyn tworzenia się wilgotnych zacieków. W pomieszczeniach takich jak łazienki, niewietrzone piwnice i kuchnie wykwitająca na ścianach pleśń jest często wynikiem przecieków z uszkodzonego dachu albo tarasu lub skraplania się pary wodnej. Takie sytuacje wymagają wykorzystania jednego lub wielu rozwiązań: przywrócenia poprawnej cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach, ogrzania murów, ocieplenia ścian, osuszania kondensacyjnego, zastosowania poziomych blokad przeciwwilgociowych albo powłok paroszczelnych. Niestety na terenach, na których wody gruntowe sięgają wysoko i przenikają fundamenty oraz mury budynków lub gdy doszło do podtopienia w wyniku powodzi (ewentualnie silnych opadów atmosferycznych), osuszenie ścian stanowi już zadanie dla ekspertów z obszaru hydroizolacji.

Metody osuszania murów

Eksperci, którzy mają obszerne doświadczenie w osuszaniu murów zarówno budynków mieszkalnych, jak i przemysłowych, rozpoczynają swoje działania od diagnozy przyczyn zawilgocenia i kondycji podmokłych murów. Jest to podstawa do określenia najlepszych sposobów i produktów służących do osuszenia. Zawilgocenie obiektu ceglanego, którego tynki puchną i odpadają, a na murach pojawiają się zacieki, z dużym prawdopodobieństwem spowodowane jest kapilarnym wnikaniem wody w ściany. Po nieizolowanych ścianach z cegły woda wspina się w górę – niekiedy nawet na parę metrów. Zdarza się to nierzadko, w szczególności w starych budynkach, jednakże można na to zaradzić przywracając izolację poziomą murów, która wstrzyma wznoszenie się wody ku górze. Następnym krokiem, oczywiście po odpowiednim przygotowaniu murów, jest ich odgrzybienie oraz nałożenie izolacji pionowej.

Efektywne osuszenie fundamentów polega niekiedy odtworzenia hydroizolacji z zewnątrz. Zadaniem wykwalifikowanego zespołu jest wówczas odsłonięcie zewnętrznej części ścian fundamentowych, usunięcie zdegradowanej mat bentonitowych, papy termozgrzewalnej bądź izolacji bitumicznej, a w następnej kolejności nałożenie izolacji pionowej mineralnej albo elastycznej. Często niezbędne będzie też odnowienie łączenia izolacji murów z izolacją innych elementów budynków, jak przepusty rur, płyty posadzkowe, żelbetonowe i przepusty kabli.