O psychologicznych badaniach wysokościowych słów kilka

Usługi

Zleć badania wysokościowe Bielsko Biała na www.testybielsko.pl.

Psycholog to osoba, o której mnóstwo osób nie ma za dobrego zdania. Wielu z nas sądzi, że zajmuje się wyłącznie odkrywaniem relacji badanych pacjentów z otoczeniem. Okazuje się jednak, że wiedza psychologa stanowi bardzo dużą pomoc przy określaniu zdolności do pracy w pewnych zawodach. I tak, badania psychologiczne wykonywane są między innymi w przypadku osób zamierzających podjąć pracę na wysokościach.

Badania wysokościowe: co obejmują?

Badania wysokościowe w zasadzie wcale nie różnią się od tych, jakim poddawani są osoby chcące wykonywać zawód kierowcy zawodowego. Podstawą są testy inteligencji, temperamentalne, osobowościowe. Ich istotnym uzupełnieniem są testy aparaturowe, które pozwalają ocenić między innymi zdolność do koncentracji uwagi i szybkość reakcji. Dzięki testom aparaturowym jesteśmy w stanie ocenić czy badana osoba w dość szybki sposób zareaguje na to, co będzie miało miejsce podczas pracy. Do przeprowadzania tych testów psycholog wykorzystuje takie urządzenia, jak stereometr, wirometr i aparat krzyżowy. To stosunkowo nieskomplikowane urządzenia, które dostarczają szeregu informacji na temat osoby badanej. Badania wysokościowe wykonywane przez psychologa zawsze obejmują także wywiad psychologiczny. W trakcie wywiadu osoba badana powinna być z psychologiem naprawdę szczera. Podawanie nieprawdziwych informacji nikomu nie pomoże.

Badania wysokościowe – kto może je wykonywać?

Nie każdy psycholog może podjąć się wykonania badań wysokościowych. Uprawnionymi do ich przeprowadzania są ci specjaliści, którzy mają za sobą studia podyplomowe na kierunku psychologia transportu. Posiadają oni tak wiedzę, jak i umiejętności do prowadzenia tego typu badań. Badania wysokościowe wykonywane przez psychologa nie nakładają konieczności żadnego specjalnego przygotowania. Trzeba tylko pamiętać o zabraniu ze sobą okularów, jeśli o konieczności ich noszenia zdecydował okulista.

Nasze dane teleadresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]