Jak wstępnie wyliczyć koszt przekładu?

Usługi

Wszystko, czego trzeba dowiedzieć się o cenniku tłumaczeń z języka ukraińskiego, odnajdziesz na tlumaczalnia.pl.

Dzięki otwarciu się naszego kraju na rynki z większości państw świata zwiększył się popyt na usługę przekładu. Dzień w dzień polskie biura tłumaczeń wykonują mnóstwo poświadczonych i zwykłych tłumaczeń na bardziej bądź mniej powszechne języki, zarówno na zlecenie klientów biznesowych, jak i statystycznych obywateli.

Mimo, że w sieci bez trudu da się znaleźć bezpłatne platformy oferujące translację, nadal nie wyprą one z rynku zawodowych tłumaczy, ponieważ skorzystanie z ich usługi jest nieraz obowiązkowe, przykładowo jeżeli potrzebujemy poświadczonego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich sytuacjach głowimy się, jak wstępnie wyliczyć cenę tłumaczenia. Co zatem wpływa na koszt przekładu?

Elementy wpływające na końcową cenę tłumaczenia

Na to ile finalnie zapłacisz za translację tekstu wpływ mają poniższe czynniki:
1. Kierunek tłumaczenia. Przekład na język polski jest de facto o kilkadziesiąt procent tańszy niż tłumaczenie na język obcy.
2. Język, z którego bądź na który chcemy przełożyć dokument. Przekład z szeroko znanych języków germańskich (niemiecki, holenderski) albo romańskich (portugalski, włoski) będzie najczęściej tańszy aniżeli translacja z mniej modnych wśród tłumaczy języków słowiańskich (między innymi białoruskiego, rosyjskiego, ukraińskiego) bądź wschodnioazjatyckich (wietnamskiego, chińskiego).
3. Czas wykonania tłumaczenia. Jak przy każdej usłudze, gdy potrzebujemy czegoś “na już” musimy przygotować portfel na wyższe ceny.
4. Poziom skomplikowania tłumaczenia bądź tematyka dokumentu. Przekład dokumentów handlowych, referatów medycznych bądź prac naukowych wyceniana jest wyżej, dlatego że tłumacz powinien dysponować nie tylko znajomością słownictwa charakterystycznego dla danej branży, lecz również należytą wiedzę, aby trafnie zinterpretować tekst wyjściowy i nie dopuścić do popełnienia podczas translacji karygodnych błędów.

Czym różni się przekład poświadczony od tłumaczenia prostego?

Warto zaakcentować, iż przekład różnego rodzaju dokumentów jak np. prawo jazdy czy dokumenty szkolne (zaświadczenie ukończenia kursu, dyplom licencjata), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Taki przekład określa się przysięgłym, ponieważ tłumacz obligatoryjnie uwierzytelnia go pieczątką z numerem licencji tłumacza przysięgłego oraz swoim nazwiskiem, a informację o tym tłumaczeniu wpisuje do rejestru, w którym przypisuje mu indywidualny numer identyfikacyjny, a także zaznacza czy tłumaczenie wykonane było z odpisu, oryginału bądź kopii. Tłumacze przysięgli na ogół mają stały cennik za przekład popularnych dokumentów oraz świadectw, z kolei w przypadku potrzeby realizacji tłumaczenia poświadczonego innych pism, cenę usługi oblicza się co do zasady od długości tekstu finalnego (nie wyjściowego). W tłumaczeniu zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, tymczasem w tłumaczeniu uwierzytelnionym jest to 1125 znaków.

Nasze dane teleadresowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]