Badania psychologiczne kierowców – niezbędne dla zawodowców

Usługi

Zleć badania kierowców Bielsko na www.testypsychologiczne.com.pl/badanie-kierowcow/.

Przepisy prawne nakładają na niektórych kierowców obowiązek przeprowadzenia badań psychotechnicznych i psychologicznych. Czym są tego rodzaju badania i kto musi je zrobić?

Badania psychologiczne kierowców – komu niezbędne?

Nie każdy kierowca zobowiązany jest poddać się tego typu testom. Są one niezbędne w przypadku przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, kierowców tramwajów i pojazdów uprzywilejowanych, dla instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów. Widać zatem, że są to badania niezbędne kierowcom zawodowym. Pozostałych kierowców konieczność ta może dotyczyć tylko wówczas, gdy zostaną oni skierowani na nie przez pewne instytucje – czyli np. przez Policję – po doprowadzeniu do groźnej kolizji.
Istotą badań jest zbadanie osobowości, sprawności psychomotorycznej i sprawności umysłowej kierowcy, co ma zapewnić bezpieczeństwo jemu i pozostałym uczestnikom ruchu drogowego oraz niedopuszczenie do wypadków, jakie mogą być skutkiem na przykład nieuwagi czy zbyt wolnych reakcji.

Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddawani są kierowcy, nie należą do skomplikowanych. Polegają sprawdzeniu reakcji psychomotorycznych z wykorzystaniem specjalnej aparatury. W toku badań ważny jest wiek kierowcy, ponieważ badane umiejętności słabną wraz z wiekiem, a więc konieczne jest przyjęcie właściwego punktu odniesienia.
Jeśli chodzi o czas ważności wyników, to badania kierowców najczęściej przeprowadza się co pięć lat, lecz jeżeli mają więcej niż 60 lat – co trzydzieści miesięcy, zaś kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy mają ponad sześćdziesiąt pięć lat, zmuszeni są poddawać się badaniom co rok.

Nasze dane teleadresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]