Rozliczenie podatku VAT metodą kasową

Usługi z zakresu finansów

Metoda kasowa. Zdobądź więcej informacji.

Przedsiębiorcy przeważnie rozliczają się z fiskusem za pomocą metody memoriałowej, według której obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług powstaje w chwili wystawienia faktury. Niestety w takim wypadku urząd skarbowy nie zważa na to czy opłata od kontrahenta pojawiła się na rachunku płatnika VAT. W metodzie kasowej rozliczenie podatku VAT zachodzi dopiero po wpływie opłaty od kontrahenta.

Z metody kasowej może skorzystać większość naszych przedsiębiorców

Nie pojawienie się na koncie należności w terminie to nie rzadkość. Osoby z własną działalnością gospodarczą często spotykają się z sytuacją, gdy są zmuszone co jakiś czas przypominać kontrahentowi o zapłacie za wykonane usługi czy też sprzedane produkty. Gdy to zdarza się regularnie, nawet znakomicie radząca sobie firma może liczyć się z utratą płynności finansowej, nie wnieść przysługujących podatków na czas i w konsekwencji narazić się na wysokie grzywny nałożone przez urząd skarbowy. Na szczęście mali przedsiębiorcy, innymi słowy przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku nie przewyższył wraz z podatkiem dwóch milionów euro, są uprawnieni do skorzystania z metody kasowej odraczając w ten sposób termin rozliczenia się z podatku do chwili otrzymania należności od kontrahenta. Mając na uwadze wspomniany powyżej limit z metody kasowej może skorzystać większość rodzimych przedsiębiorców, aczkolwiek powinni oni mieć świadomość, że stosowanie z tej drogi rozliczenia działa również w odwrotnym kierunku. Tym samym jeśli sami mają problem z dotrzymaniem terminów płatności, nie mogą potrącić podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie zapłacą stosownej należności. O zamiarze skorzystania z metody kasowej należy zawiadomić urząd skarbowy składając formularz VAT-R. Niezbędne jest także przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym oraz obowiązkowe sygnowanie wszystkich wystawianych faktur dopiskiem “metoda kasowa”.

Rozliczenie metodą kasową zmusza do ciągłego śledzenia otrzymywanych opłat

Biura rachunkowe w wielu przypadkach odwodzą niewielkie biznesy od rozliczania podatku VAT metodą kasową. Najczęściej przyczyną tego jest kwestia regularnego monitorowania wpływających płatności związanych z działalnością. Metoda kasowa wymaga przecież skrupulatnego ich pilnowania, aby nie przegapić terminu uiszczenia podatku. W przypadku przedsiębiorstw wysyłających co miesiąc kilkanaście faktur nie jest to skomplikowane. Natomiast już przy kilkuset dokumentach nadzorowanie należności pojawiających się na koncie firmowym może pochłaniać nawet 2-3 godziny dziennie. Dla takich przedsiębiorstw najlepszym rozwiązaniem, które zapewnia lepsze gospodarowanie czasem i redukcję ryzyka błędów przy księgowaniu, jest korzystanie z oprogramowania do automatycznego monitoringu należności, jakim jest m.in. robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]