Powstrzymaj interwencję komornika – zdecyduj się na restrukturyzację firmy

Usługi z zakresu finansów

Kiedy przedsiębiorstwo przechodzi poważny kryzys, długi w stosunku do partnerów zwiększają się z dnia na dzień i ogłoszenie upadłości wydaje się najodpowiedniejszym rozwiązaniem, prawdopodobnie nadszedł czas na sprawdzenie innej opcji: restrukturyzacji.

Restrukturyzacja – na ratunek bankrutującym firmom

Restrukturyzację można zdefiniować jako przekształcenie podmiotu dążącą do niedopuszczenia do jego upadłości i w efekcie zwiększenie jego wartości. W Polsce postępowania restrukturyzacyjne systematyzuje Prawo restrukturyzacyjne. Nowe prawo oferuje sporo narzędzi do zawarcia układu z wierzycielami, więc jest wyraźnie w wyższym stopniu ukierunkowane na przedsiębiorców. Także postępowania trwają krócej aniżeli w latach wcześniejszych i są odformalizowane. Restrukturyzacja daje wiele pożytków: pomagają zastopować egzekucje komornicze, powstrzymać wykonanie nieprzychylnych ugód, zahamować pędzącą spiralę zadłużenia, a przede wszystkim uchować spółkę przed bankructwem.

Postępowania restrukturyzacyjne – układowe, sanacyjne, o zatwierdzenie układu

Przytoczona powyżej ustawa definiuje cztery sposoby prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego. Jest to:
– postępowanie o zatwierdzenie układu, które toczy się bez udziału sądu. W takim postępowaniu to zadłużona firma przy współudziale z nadzorcą układu, którego notabene sama wybiera, na własną rękę przeprowadza pertraktacje z wierzycielami i zbiera ich pisemne głosy. Obowiązkiem sędziego jest tutaj tylko zatwierdzenie układu kierując się decyzją wierzycieli.
– przyspieszone postępowanie układowe, które umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po opracowaniu i zaakceptowaniu listy zobowiązań w uproszczonej procedurze. Toczy się ono przed sądem, aczkolwiek w założeniu ma doprowadzić do możliwie najszybszego zawarcia układu między dłużnikiem oraz wierzycielami. Ten typ restrukturyzacji trwa zwykle nie dłużej niż 6 miesięcy.
– postępowanie układowe, na które decydują się z reguły właściciele firm na skraju niewypłacalności. W tym bardzo wnikliwym postępowaniu sędzia może zabezpieczyć majątek dłużnika przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. Czas trwania takiego postępowania jest często dłuższy aniżeli 12 miesięcy, gdyż w sprawach tyczących się zobowiązań spornych, to sąd decyduje o ostatecznej kwocie wierzytelności.
– postępowanie sanacyjne, które prócz czynności mających na celu zawarcie układu z wierzycielami, umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych, a równocześnie zapewnia bardzo szeroką ochronę przed windykacją. Wiąże się to jednakże z przekazaniem zarządu nad przedsiębiorstwem.

Warto zaakcentować, że funkcjonują ograniczenia, które mają wpływ na to, jaki model restrukturyzacji można zastosować w danej sytuacji. Dla przykładu, przyspieszone postępowanie układowe oraz postępowania o zatwierdzenie układu można rozpocząć jedynie wówczas, gdy suma zobowiązań spornych nie wykracza ponad 15% całkowitych wierzytelności, w innym przypadku niezbędne jest rozpoczęcie postępowania sanacyjnego bądź układowego. Czynności restrukturyzacyjne są skomplikowane, wobec tego jeżeli podejmujesz decyzję o ich prowadzeniu, ale nie wiesz, który model będzie najlepszy dla Twojej spółki, koniecznie zgłoś się po poradę do doradcy restrukturyzacyjnego.