Niegdyś syndyk, dziś doradca restrukturyzacyjny – jak może Ci pomóc?

Usługi z zakresu finansów

Nie wszystkie przedsiębiorstwa radzą sobie w swojej branży. Częstokroć z powodu niepomyślnych umów, niewłaściwego zarządzania bądź po prostu nieprzewidzianych okoliczności, zadłużenie przedsiębiorstwa zaczyna rosnąć tak szybko, że rodzi się widmo niewypłacalności w stosunku do kontrahentów czy nawet o upadłość firmy. W takich przypadkach warto zgłosić się o poradę doradcy restrukturyzacyjnego.

Doradca restrukturyzacyjny – wyłącznie po zaliczonym egzaminie w Ministerstwie Sprawiedliwości

W styczniu 2016 r. weszło w życie Prawo restrukturyzacyjne. Zgodnie z zapisami tego prawa obowiązująca uprzednio licencja syndyka przeistoczyła się w licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Taka licencja wydawana jest przez Ministra Sprawiedliwości osobom fizycznym, które spełniają wymogi wyliczone w art. 3 znowelizowanej ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego. Są to między innymi: posiadanie polskiego obywatelstwa, całkowita zdolność do czynności prawnych, zarządzanie przez co najmniej 3 lata majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem lub jego częścią, nieskazitelna opinia, wykształcenie wyższe magisterskie oraz zaliczenie z wynikiem pozytywnym egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Ministra Sprawiedliwości. Egzamin przeprowadza się nie rzadziej niż raz na pół roku. Starający się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego wypełniają zadanie problemowe, jak również udzielają odpowiedzi na 100 pytań z zakresu finansów, ekonomii, zarządzania oraz prawa, ze szczególnym naciskiem na procedury postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

W czym pomoże spółce doradca restrukturyzacyjny?

Prawo restrukturyzacyjne przyznało doradcom z licencją szersze uprawnienia od tych, które posiadali wcześniej syndycy. Syndyk zajmował się restrukturyzacją wyłącznie na polecenie sądu. Aktualnie doradca restrukturyzacyjny może pomagać firmie na długo przed rozpoczęciem postępowania restrukturyzacyjnego, np. poprzez dokonanie analizy kondycji, w jakiej znajduje się firma i znalezienie najodpowiedniejszego dla danego podmiotu kierunku restrukturyzacji czy opracowanie właściwie sformułowanego wniosku do sądu o rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. Doradca restrukturyzacyjny może też być przedstawicielem dłużnika w rozmowach negocjacyjnych z wierzycielami w toku postępowania o zatwierdzenie układu, ale także może wspomagać swoim doświadczeniem wierzycieli, zabezpieczając ich interesy.

Kluczowe jest, żeby doradca restrukturyzacyjny umiał w przejrzysty sposób objaśnić dłużnikowi jego możliwości, ponieważ restrukturyzacja niejednokrotnie bywa trudnym i wielopłaszczyznowym procesem. Preferowaną cechą doradcy jest także znakomita znajomość sektoru przemysłu, w której działa upadająca firma, bowiem upraszcza to przygotowanie planu restrukturyzacji czy odszukanie a następnie przedłożenie dłużnikowi najlepszych źródeł finansowania.