Masz nieterminowych klientów? Czas rozważyć automatyczną windykację należności

Usługi z zakresu finansów

W tym miejscu znajdziesz szczegółowe informacje o automatycznej windykacji.

Jest dużo różnych powodów, dlaczego klienci nie płacą na czas za wykonaną usługę. Problem z przeterminowanymi należnościami mają zarówno przedsiębiorców, którzy oferują usługi dla biznesu, jak również podmioty z profilem działalności ukierunkowanym na osoby prywatne.

Windykacja polubowna – cykliczne monitowanie nieterminowego kontrahenta

Przedsiębiorca starć się dojść swojej własności na drodze windykacji. Chociaż termin ten prawie każdemu negatywnie się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to postępowanie w ramach którego rozpoczyna się wobec dłużnika rozmaite działania dopuszczone w obowiązujących normach prawnych. Działania te zmierzają do ściągnięcia zaległości. To tzw. windykacja polubowna, czyli systematyczne monitowanie nieterminowego kontrahenta i ponawianie prośby o wniesienie opłaty. O ile taka forma windykacji będzie nieskuteczna, kolejną możliwością jest windykacja sądowa. Jeśli przedsiębiorstwo świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy nawet kilkuset klientów i miesiąc w miesiąc generuje porównywalną liczbę paragonów oraz faktur, niebezpieczeństwo, że jakiś procent opłat nie zostanie przelany w wyznaczonym terminie wyraźnie rośnie. W uporządkowaniu całej procedury księgowania faktur pomoże aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która posiada też opcję prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – proces upominania o konieczności opłacenia faktury

Robot Flobo nie tylko kontroluje, czy na konto wpłynęła płatność od kontrahenta, ale w przypadku wykrycia jej braku w wyznaczonym terminie, rozpoczyna ona proces przypominania o konieczności opłacenia faktury. Właściciel firmy wykorzystujący Flobo może przygotować swoje harmonogramy czynności wszczynanych w stosunku do nieterminowych kontrahentów, wyznaczając między innymi interwały między poszczególnymi wiadomościami z upomnieniem. Informacja o przybliżającym się terminie płatności za fakturę delegowana jest z aplikacji także przed jego wygaśnięciem do tych kontrahentów, którzy w minionym kwartale dwukrotnie spóźnili się z wykonaniem przelewu bądź którzy nie zapłacili faktury w terminie w ostatnim okresie rozliczeniowym. Jeśli wiadomości z przypomnieniem nie poskutkują, kolejnymi etapami automatycznej windykacji prowadzonymi przez robota Flobo jest przygotowanie noty księgowej w wysokości 40 €, a potem zgłoszenie informacji o dłużniku do BIG. Ostatecznie, pod warunkiem, że wymienione powyżej działania będą nieskuteczne, aplikacja przekaże informacje o zadłużeniu do e-sądu.

Zastosowanie aplikacji do automatycznej księgowości i windykacji oszczędza liczne godziny przeznaczane na nadzorowanie wpływających przelewów, a po pewnym okresie przynosi też ogromną poprawę terminowości u płatników.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]