Faktura proforma – znaczenie i wykorzystanie w biznesie

Usługi z zakresu finansów

Zainteresowany proforma co to znaczy? Skieruj się tu.

Wszyscy, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą, ale również i gros osób dokonujących zakupów online, mieli choć raz kontakt z fakturą pro forma. Nie każdy jednak wie, czym tak naprawdę jest ten dokument i co go wyróżnia od normalnej faktury.

Czym jest faktura proforma?

W języku łacińskim pro forma znaczy „dla pozoru”, zatem częstokroć spotykamy się z określeniem, że faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I istotnie, faktura tego rodzaju nie jest dokumentem księgowym, wobec tego nie ujmuje się jej w księdze przychodów i rozchodów lub w ewidencji księgowej. Powinno się jednakże zachować ją w celu dopełnienia dokumentacji transakcji.

Faktura proforma winna uchodzić raczej za dowód handlowy, będący formą przedłożenia jakiejś oferty. Nie jest potwierdzeniem wykonania usługi czy nabycia artykułów, zatem zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług nie powoduje skutków w zakresie podatku VAT. Ale czy faktura proforma jest ostateczna? Nie, dlatego że dotyczy sprzedaży lub usługi, która jeszcze nie była zrealizowana, tym samym warunki transakcji w niej zaprezentowane mogą w dalszym ciągu podlegać negocjacjom.

Co musi określać faktura proforma?

Faktura proforma przypomina z wyglądu oraz posiada te same elementy co faktura VAT, czyli:

  • dane kontrahentów,
  • datę oraz miejsce jej wystawienia,
  • nazwę towarów czy też usług, stanowiących przedmiot transakcji (wraz z określeniem ich ilości, jednostek miary itd.),
  • wartość brutto oraz netto (zarówno konkretnych towarów i usług, jak i wartość pełnego zamówienia) opisana także słownie,
  • stawka i obliczona z tego tytułu wysokość podatku VAT,
  • informacja o wysokości ewentualnych zniżek,
  • określenie prognozowanej daty dostarczenia towaru czy też realizacji usługi,
  • określenie terminu zapłaty.

By nie było żadnych trudności z odróżnieniem tego dokumentu od właściwej faktury VAT, generującej skutki podatkowe, taką fakturę należy oznakować zauważalnie w tytule określeniem “PRO FORMA”. Trzeba też pamiętać, iż ten typ faktury nie zwalnia z konieczności wydania klientowi wiążącej faktury VAT. Co istotne, faktury proforma nie wolno wystawić w momencie, gdy kontrahent uiści w całości opłatę za przedmiot transakcji albo wpłaci przedpłatę.