Pomoc prawna – pozew o odszkodowanie od ubezpieczyciela

Branża prawna

Pokrzywdzony może wysuwać roszczenia w stosunku do sprawcy o naprawienie szkody. Również w razie krzywdy fizycznej ma prawo wystąpić o zadośćuczynienie. W wielu sprawach dochodzi do braku porozumienia pomiędzy poszkodowanym i sprawcą szkody, głównie co do wysokości odszkodowania. Kancelaria Czarniak Baszczyn ma duże doświadczenie w sporach i dochodzeniu odszkodowań, zwłaszcza od towarzystw ubezpieczeniowych. Przeprowadzone dotychczas postępowania dotyczyły zarówno odszkodowań za szkody osobowe, jak też szkody rzeczowe.

Sprawa o odszkodowanie – na jaką kancelarię się zdecydować?

Należy postawić na kancelarię, która prowadziła już tego typu postępowania – biegłość w sprawach odszkodowawczych będzie przydatna w kolejnych sprawach z tego obszaru prawa. Oferta kancelarii powinna być wszechstronna – rodzajów spraw odszkodowawczych jest sporo: może to być odszkodowanie za wypadek przy pracy bądź komunikacyjny, błąd medyczny, jak również wysokie koszty leczenia, zadośćuczynienie za spowodowanie śmierci bliskiej osoby, szkody w pojeździe czy mieniui wiele innych.
Kancelaria Czarniak Baszczyn prowadzi wszystkie wymienione wyżej rodzaje postępowań, a także sprawy dotyczące umów ubezpieczeń na życie, świadczeń odszkodowawczych z polis OC, ubezpieczeń funduszy kapitałowych i postępowań służących odzyskiwaniu opłat likwidacyjnych od firm ubezpieczeniowych. W ramach obsługi prawnej sporządza dokumenty, jak m.in. pozwy przeciwko ubezpieczycielowi i inne (np. w przypadkach rezygnacji z ubezpieczenia).

Pozew przeciwko ubezpieczycielowi

Pozew cywilny o odszkodowanie od ubezpieczyciela trzeba złożyć we właściwym terminie – w przypadku szkód majątkowych maksymalnie do 3 lat od powstania szkody. W sprawach dotyczących uszczerbku na zdrowiu lub śmierci bliskiej osoby przedawnienie takiego roszczenia upływa po 20 latach. Złożenie pozwu rekomendowane jest dopiero wtedy, gdy wcześniejsze działania (negocjacje przedsądowe lub ugodowe) nie przyniosły pożądanego skutku.